Zero Waste neboli Život bez odpadů je pojmenování pro životní styl, který minimalizuje tvorbu odpadů a vrací se k životu v souladu s přírodou. Tato filozofie věří, že veškeré zdroje by měly být používány opětovně, stejně jako je tomu v samotné přírodě.

Zero Waste klade velký důraz na prevenci vzniku odpadů a zaměřuje se na masivní změnu, jakou obaly a materiály procházejí společností. Ovšem Život bez odpadů nezahrnuje pouze odstranění odpadu díky recyklaci a opětovnému používání, ale zaměřuje se také na výrobní a distribuční systémy, které mají za cíl snížit celkové plýtvání. Filozofie nulového odpadu je přáním jak přírody, tak i naší firmy.